Sản phẩm » Công tơ điện tử 1 pha OVE-A001 5(40)A

Công tơ điện tử 1 pha OVE-A001 5(40)A

CT05

Loại: Công tơ điện

Công tơ điện 1 pha  OVE-A001
– Mã sản phẩm : OVE-A001
– Dòng điện : 5(40)A;
– Điện áp : 230V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ: 1200 imp/kWh; 
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Hiển thị điện năng tiêu thụ: Bằng màn hình LCD.
– Chức năng kết nối đo xa RS485, RF/PLC
– Kích thướ:201mm×112mm×71mm;

Công tơ điện 1 pha  OVE-A001
– Mã sản phẩm : OVE-A001
– Dòng điện : 5(40)A;
– Điện áp : 230V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ: 1200 imp/kWh; 
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Hiển thị điện năng tiêu thụ: Bằng màn hình LCD.
– Chức năng kết nối đo xa RS485, RF/PLC
– Kích thướ:201mm×112mm×71mm;

Sản phẩm khác