Sản phẩm » Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp nhiều biểu giá 10(100)A OVE-B002

Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp nhiều biểu giá 10(100)A OVE-B002

CT03

Loại: Công tơ điện

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây  đa biểu giá
Mã hàng : OVE-B002
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp;
– Dòng điện : 3*10(100)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 300 imp/kWh; 300imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 0.5S;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC,RS485

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây  đa biểu giá
Mã hàng : OVE-B002
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp;
– Dòng điện : 3*10(100)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 300 imp/kWh; 300imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 0.5S;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC,RS485

 

 

 

Sản phẩm khác