Sản phẩm » Đồng hồ điện tử nước lạnh đa tia chuẩn truyền thông M-Bus

Đồng hồ điện tử nước lạnh đa tia chuẩn truyền thông M-Bus

SP1

Loại: Đồng hồ nước

Đồng hồ điện tử nước lạnh đa tia chuẩn truyền thông M-Bus. IP67

- Đường kính: DN15,20

- Cấp hoạt động: Cấp 2

– Tmax: 500C

– Pn: 16Bar

- Qo: 6L/H

- Chống từ, chống nước IP67

- Hiển thị: LCD

- Chuẩn truyền thông M-Bus

-  Nhập khẩu Hàn Quốc

- Đường kính: DN15,20

- Cấp hoạt động: Cấp 2

– Tmax: 500C

– Pn: 16Bar

- Qo: 6L/H

- Chống từ, chống nước IP67

- Hiển thị: LCD

- Chuẩn truyền thông M-Bus

-  Nhập khẩu Hàn Quốc

Sản phẩm khác