Sản phẩm » Công tơ điện tử 1 pha 3 giá OVE-A003 10(80)A

Công tơ điện tử 1 pha 3 giá OVE-A003 10(80)A

CT06

Loại: Công tơ điện

Công tơ điện 1 pha 3 giá OVE-A003
– Mã sản phẩm : OVE-A003
– Dòng điện : 10(80)A;
– Điện áp : 230V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ: 1000 imp/kWh; 1000 imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Hiển thị điện năng tiêu thụ: Bằng màn hình LCD.
– Chức năng kết nối đo xa RS485, RF/PLC/GPRS
– Kích thướ:c 201mm×112mm×71mm;

Công tơ điện 1 pha 3 giá OVE-A003
– Mã sản phẩm : OVE-A003
– Dòng điện : 10(80)A;
– Điện áp : 230V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ: 1000 imp/kWh; 1000 imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Hiển thị điện năng tiêu thụ: Bằng màn hình LCD.
– Chức năng kết nối đo xa RS485, RF/PLC/GPRS
– Kích thướ:c 201mm×112mm×71mm;

Sản phẩm khác