Sản phẩm » Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp 10(100)A OVE- B001.

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp 10(100)A OVE- B001.

CT02

Loại: Công tơ điện

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây  trực tiếp
Mã hàng : OVE-B001
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp;
– Dòng điện : 3*10(100)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 300 imp/kWh; 300imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC.

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây  trực tiếp
Mã hàng : OVE-B001
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây trực tiếp;
– Dòng điện : 3*10(100)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 300 imp/kWh; 300imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 1.0;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC.

Sản phẩm khác