Sản phẩm » Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp đa biểu giá 5(10)A OVE-C001

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp đa biểu giá 5(10)A OVE-C001

CT01

Loại: Công tơ điện

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây đa biểu giá 
Mã hàng : OVE-C001
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp;
– Dòng điện : 3*5(10)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 4000 imp/kWh; 4000imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 0.5S;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC,RS485

Công tơ điện tử 3 pha 4 dây đa biểu giá 
Mã hàng : OVE-C001
– Loại : Công tơ điện tử 3 pha 4 dây gián tiếp;
– Dòng điện : 3*5(10)A;
– Điện áp : 3*230/400V, Tần số: 50Hz;
– Hằng số công tơ : 4000 imp/kWh; 4000imp/kvarh;
– Cấp chính xác hữu công : 0.5S;
– Cấp chính xác vô công: 2.0;
– Đọc chỉ số từ xa bằng sóng radio RF ,PLC,RS485

Sản phẩm khác